«IM  ESQİ TO DERO 

Şiir... dewru fino hurÍ, tÍv dano! 
Derd u khulu, esq u sewdau, ters u cesaretu, wasten u arzuyu ra bıngÍ xo cÍno. 
Ge jÍ laşÍri kou saneno xo ver, ge ki jÍ pakaÍ asmÍni beno hira u ğais, sono...
Suke be suke, welat be w
elat zon u kulturu ra cÍreno. 
Kulturo ke vanÍ, eve zon yeno werte, mirÍ zoni ki şiiro. 

Hama... Zazaki de thomÍ şiir zobina!

Berfin J LE