Kıtabo newe ďANTOLOJİY  SAİRUN  DİNAĒ de veciya!

 

 

 


KıtavÍ mıno newe ď ANTOLOJİY  SAİRUN  DİNA Ē kıtavxanÍ BELGE ( BELGE YAYINLARI) de veciya.

DostÍ Delali....

Sıma be xo ki zonenÍ, domonÍni u cÍncÍnia ma de, zonÍ ma Zazaki de literaturÍ (edebiyatÍ) nusnaey ÁinÍ bi. LiteraturÍ ma eve qesu bi. ŞiirÍ qomÍ ma kılamu de bi. Ma literaturÍ dina zonunÍ sarÍ teveri de doz kerdene u wendÍne. Her waxt jŁ mırode zerrÍ mı bi, mı wastÍne ke literaturÍ dina bıÁarnine Zazaki. SairÍ dinaÍ ke her zon de waninÍ, ma Áa Zazaki de mewaniyÍ? Mı ke ni şiiri her caÍ dina ra kerdi arÍ, ardi pÍser, zono ke mı DÍkunÍ xo ra haleti gureta, Áarnay o zon, mı rÍ heni ame ke dina Zazaki de qesey kena. Raştiye ke vacine, jÍ domonu bine sa. JŁ ki nia vacine, zonÍ ma de hata nıka karo de nianÍn ÁinÍ bi, no kar u emego de nianen hona sıfteo.

Mı, no AntolojiyÍ xo sero hama, hama nÍjdiye des serri guriyune. Gegane jŁ ÁarnaisÍ şiiri sero eve asmu vınetune. Serba jŁ Áekuy, mı welat rÍ tel kerdene ra, khokımunÍ ma ra pers kerdene. Wastena mı, zono de naylon mebo, Áiyo de hewl bÍro werte. SayırunÍ dina ra şiirÍ ke mı ÁarnÍ zonÍ ma, ni şiiri jÍ Áarnais nÍ, sayıke Zazaki de nuşiyÍ, gunÍ qomÍ ma, cı ra hÍni thom bıcÍro, wendeğÍ ma kulturÍ sarunÍ binu nas kerÍ, xoriyÍn u şirÍniya zonÍ ma bıvÍnÍ. «ıke jŁ zon kulturunÍ binu ra Áıqa ke ame tÍri, nas bi, honde ki avÍr sono!

İnson ke şiir sero guriya, şiir nusna, vineno ke şiir can u roÍ zonio. Şiir honde kultur u zon ra gıredaiyo ke, vanÍ, şiir nÍÁarnino. Raşti ke, mı ke dest kerd cı, na kıtavi sero guriyune, mı be xo ki no di, şiir nÍÁarnino, newede nuşino. Eke şiir Áarniya, bıngÍ şiiri, vaten u wastena sairi gunÍ bÍro ra zon. Hama no qese be qese nÍbeno. VerÍ coy mane danino cı, jŁ ki kamci waxt de nuşiyo, kulturÍ o waxt Áıturi biyo, sair ni Áıturi ardÍ ra zon, ni pÍro, zono ke Áarniyo, gunÍ manÍ xo reyna o zon de bıveciyo. «iyo ke mı cor de nusno, mı ni pÍro pia Áım ver de gureti. «ıqa ke destebera mı ra ame, vatena sairi, kultur u karekterÍ zonÍ ma de ni ardi tÍlewe.

XıtamÍ peyeni de wazon taÍ Ái sımarÍ vacine. KıtavxanÍ BELGE de, hata nıka zonÍ ma Zazaki de kıtav nÍveciyo, kıtavÍ mı, kıtavo sıfteo. Qedır gıran, nustoğ u siyasetkar, Ragıp Zarakolu, ma nÍsıkıtime, Zazaki de dı elfabey qewıl kerdi. Elfaba Vate u elfaba ma C. M. Jacobsoni. Ragıp Zarakolu, na het ra serba zonÍ ma, serba qomÍ ma, jŁ gama de hewle estÍ, itha ra wanune, wes u war bo.

DostÍ Delali....

No AntolojiyÍ mı de 21 welat ra 70 sairÍ namdari, nÍjdiye 300 şiiri estÍ. Tey kamci sairo namdar Áino ke! Mevlana ra bicÍrimÍ... Nesimi, ÷mer Hayyam, Furuğ Ferruhzad, Şirazi, Dante, Shakespeare, Hugo, Schiller, Goethe, Nietzsche, Lorca, Brecht, Neruda, Pavase, Morante, Kavafis u Ritsos, Durrell, Yeats, Hesse, Bachman, Puşkin, Ciğerxun, Cemal Sureya, N‚zım Hikmet, KŁlebi, hata be Ahmet Arif hona nÍÁÍ sairÍ namdari....

JŁ ki no AntolojÍ mı de iyÍ ke emegÍ xo vÍrdo ra, sıfte...

Mesut Keskin

DoÁ. Dr. BŁlent Bilmez

Nustoğ u siyasetkar Ragıp Zarakolu

EnstituyÍ Zazaki Í Frankfurti

Ramazan Yıldız

Can u Cenk Astarey ki Almanki u İngiliz ki ra Áarnaene de phoşti dÍ mı. Ni, pÍro-piya wes u war bÍ, pir khal bÍ, serba phoṣtaria xo berxudar bÍ!

Zazaki bıwanÍ, weṣiya xo Zazaki de bıramÍ!

Berfin J LE

Adresa wastene:

BELGE Uluslararası Yayıncılık Cemal Nadir Sok. BŁyŁk Milas Han No:26-28 D: 121-130 PK 34112 Cağaloğlu Yokuşu Cağaloğlu / İSTANBUL E-Mail: info@belgeyayinlari.com

PANDORA Kitabevi Katip Mustafa «elebi Mh. İstiklal Caddesi, BŁyŁkparmakkapı Sokak, No: 8/d Taksim / Beyoğlu, İstanbul, TŁrkiye Tel: (0212) 243 3503 veya (0850) 200 2206 Faks: (0212) 249 4757 e-Mail www.pandora.com.tr

KİTAPAMBARI www.kitapambari.com Adres: Hobyar Mah. Ankara Cad. Feyzi Bey Han No 43 Kat 2 / 3-4-5 Sirkeci Fatih İstanbul Tel: +90 212 527 9930 Tel: +90 212 519 2200 Fax: +90 212 527 9931 Email: destek@kitapambari.com

KİTAPPERVER Kore Şehitleri Cad. Aktuna İş merkezi No.55 K.5 İstanbul Tel: 0212 288 00 40 Tel: 0212 288 00 40 Fax: 0212 288 55 87 Email: bilgi@kitapperver.com KİTAPYURDU -- KİTAP VE KİTAP - DOST KİTAPEVİ -vbg.... 
 

Bınge: Berfin JÍle